|
DELL
 

Dell Networking VPI Mellanox FDR InfiniBand QSFP Passive Copper kabel, 2m, Customer kit

DELL Dell Networking VPI Mellanox FDR InfiniBand QSFP Passive Copper kabel, 2m, Customer kit

Dell Networking VPI Mellanox FDR InfiniBand QSFP Passive Copper kabel, 2m, Customer kit
Dell Networking VPI Mellanox FDR InfiniBand QSFP Passive Copper kabel, 2m, Customer kit
Dell Networking VPI Mellanox FDR InfiniBand QSFP Passive Copper kabel se používá k propojení zařízení s podporou optického připojení vysokou rychlostí na velké vzdálenosti. Tento kabel 2 metry má na jednom konci …完整說明
網上特惠價HK$1,870.00
包括運費
加入購物車
Dell Networking VPI Mellanox FDR InfiniBand QSFP Passive Copper kabel, 2m, Customer kitDell Networking VPI Mellanox FDR InfiniBand QSFP Passive Copper kabel se používá k propojení zařízení s podporou optického připojení vysokou rychlostí na velké vzdálenosti. Tento kabel 2 metry má na jednom konci konektor QSFP a na druhém konektor QSFP.

製造商組件編號 : XWVMC | 戴爾組件編號 : 470-ABIV
概覽
Dell Networking VPI Mellanox FDR InfiniBand QSFP Passive Copper kabel se používá k propojení zařízení s podporou optického připojení vysokou rychlostí na velké vzdálenosti. Tento kabel 2 metry má na jednom konci konektor QSFP a na druhém konektor QSFP.

製造商組件編號 : XWVMC
戴爾組件編號 : 470-ABIV

版權 1999-2018 戴爾公司 (Dell Inc.)   僅適用於香港客戶的內容設計
版權所有。法律法規 | 网站使用條款 | 條款和條件 | 隱私保護政策 | 站點地圖 | 戴爾資源回收 | 反饋

* 戴爾的常規條款和條件在此適用並可網上獲得或致函索取。戴爾會盡力排查報價錯誤或其他錯誤,但由於我們的疏漏,某些錯誤仍可能發生。戴爾有權利不接受任何包含錯誤信息的訂單。

頁面上所出現的產品圖片僅供參考

snNP06|8.8.0.5